Tuesday, March 12

Dia mendengar :)

Kalau diri berada dalam kekusutan, kesedihan, penuh dengan masalah dan dugaan, mengadulah. Allah Maha Mendengar. Berdoalah.




- Posted via BlogPress from my iPhone